Αναρμόδιο δηλώνει το ΥΠΕΠΘ (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων) απαντώντας στην ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής Χαλκιδικής της ΝΔ, Γεώργιος Βαγιωνάς, σχετικά με την ανέγερση νέου κτιρίου για τη στέγαση ειδικού δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου στη Νέα Προποντίδα.
Ο βουλευτής στις 1/11/2017 κατέθεσε ερώτηση προς το υπουργείο για το θέμα αυτό, ρωτώντας μεταξύ άλλων, γιατί δίνεται προτεραιότητα στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης, την ώρα που δεν υπάρχει σχέδιο ώριμο, όπως υπάρχει στον Δήμο Ν. Προποντίδας.
Στην απάντηση του το Υπουργείο επισημαίνει πως ο ρόλος του στη διαδικασία επιλογής είναι επιτελικός και πως ο προγραμματισμός, μελέτη και εκτέλεση έργων σχολικής στέγης εμπίπτει στις αρμοδιότητες των Δήμων μετά την εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης» (άρθρο 94 παρ. 4 του Ν.3852/2010, ΦΕΚ 87/Α’), οι οποίοι ιεραρχούν στο τεχνικό τους πρόγραμμα τα δρομολογούμενα έργα συναρτήσει των αναγκών της τοπικής κοινωνίας, κατόπιν συνεργασίας με τις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.
Παράλληλα, όπως σημειώνεται, η ιεράρχηση και αξιολόγηση των αιτημάτων των Ο.Τ.Α. που αφορούν στις σχολικές υποδομές εμπίπτει στον τομέα ευθύνης του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Αρχείο ερωτήσεων και απαντήσεων

Comments are closed.