Αόριστα απάντησε ο υπουργός Περιβάλλοντος, Γιώργος Σταθάκης στην ερώτηση του Βουλευτή Χαλκιδικής, Γιώργου Βαγιωνά, για την αδυναμία ηλεκτροδότησης επιχειρήσεων στην Κασσάνδρα.

Στην ερώτηση του ο κ. Βαγιωνάς επεσήμανε πως ενόψει έναρξης τουριστικής περιόδου, υπάρχουν ξενοδοχεία που αδυνατούν να συνδεθούν στο δίκτυο της ΔΕΗ, καθώς δεν υπάρχουν οι απαραίτητες κολώνες.

Η απάντηση του Υπουργείου έχει ως εξής:

Σε απάντηση της (α) σχετικής Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Βουλευτή κ. Βαγιωνά Γιώργο, σας γνωστοποιούµε ότι σύµφωνα µε την ενηµέρωση την οποία λάβαµε από τον ∆ιαχειριστή Ελληνικού ∆ικτύου ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε, η έλλειψη σε ξύλινους στύλους είναι παροδική καθώς είναι σε εξέλιξη νέοι διαγωνισµοί και ήδη έχουν ξεκινήσει οι παραλαβές του υλικού.

Comments are closed.