Όροι χρήσης, cookies και προστασία προσωπικών δεδομένων

Όροι χρήσης του διαδικτυακού τόπου www.vagionas.gr

Κάθε επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου www.vagionas.gr θεωρείται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους ακόλουθους όρους, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του, περιλαμβανομένων και των υποσελίδων (στο εξής ο «Ιστότοπος»):
1. Ο επισκέπτης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους πριν να προβεί σε οποιαδήποτε χρήση του Ιστοτόπου και, αν δεν συμφωνεί, οφείλει να απέχει.
2. Ο επισκέπτης δεν έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο και τις τυχόν υπηρεσίες που προσφέρονται από τον Ιστότοπο για άλλη εκτός από επαγγελματική χρήση.
3. Ο Ιστότοπος επιφυλάσσει στον εαυτό του το δικαίωμα να τροποποιεί το περιεχόμενό του ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.
4. Ο Ιστότοπος και ο Γεώργιος Βαγιωνάς καταβάλλουν κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και τα στοιχεία που παρατίθενται ή προβάλλονται στον Ιστότοπο να ανταποκρίνονται στην αλήθεια και να είναι πλήρεις, αλλά δεν παρέχουν καμιά σχετική εγγύηση ακόμη και σε περίπτωση αμέλειας, ενώ δεν υπόσχονται ότι είναι νόμιμες, επίκαιρες ή κατάλληλες για τη χρήση από τον επισκέπτη. Ο επισκέπτης που θα χρησιμοποιήσει το περιεχόμενο του Ιστότοπου αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιβεβαιώσει με δικά του μέσα την πιστότητα των παρεχομένων πληροφοριών.
5. Σε κάθε περίπτωση ο Ιστότοπος και ο ιδιοκτήτης του δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί ο επισκέπτης από τη χρήση του Ιστοτόπου, θετική ή αποθετική, εκτός αν αυτή οφείλεται σε δόλο ή βαριά αμέλεια.
6. Η τυχόν παράθεση δεσμών (links) γίνεται αποκλειστικά και μόνο για λόγους πληροφόρησης και δεν σημαίνει ότι υπάρχει κάποιου είδους σύνδεσμος με αυτούς. Ο Ιστότοπος και ο Γεώργιος Βαγιωνάς δεν προβαίνουν σε καμιά διαβεβαίωση ότι το περιεχόμενο των δεσμών είναι ενδιαφέρον για τον επισκέπτη και σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενό τους ή ότι αποδέχονται ή προβάλλουν τις απόψεις τους.
7. Ο Ιστότοπος καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε να υπάρχει προστασία από ιούς και κακόβουλο λογισμικό. Ωστόσο, η χρήση του Ιστότοπου γίνεται υπό την αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να έχει εφοδιασμένο το ηλεκτρονικό μέσο (υπολογιστή, tablet ή κινητό) που χρησιμοποιεί για την επικοινωνία του με τον Ιστότοπο με κατάλληλο προστατευτικό λογισμικό, ώστε να μειώσει τις πιθανότητες προσβολής τους από ιό ή άλλο κακόβουλο λογισμικό όπως και να διατηρεί το σύνολο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού μέσου του σε αντίγραφο (backup) ώστε να είναι δυνατή η ανάκτησή του. Σε κάθε περίπτωση, ο Ιστότοπος και ο Γεώργιος Βαγιωνάς δεν υπέχουν καμιά ευθύνη σε περιπτώσεις τέτοιων ζημιών του επισκέπτη.
8. Ο Ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή καταργεί οποιοδήποτε περιεχόμενο η υπηρεσίες παρέχει χωρίς καμιά προειδοποίηση. Το ίδιο ισχύει και για την πλήρη διακοπή τη λειτουργίας του.
9. Οι παραπάνω όροι ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση. Ο επισκέπτης οφείλει να ελέγχει τακτικά για τυχόν τροποποίησή τους.

Χρήση Cookies

1. Το www.vagionas.gr χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή σας, στο tablet ή στην κινητό σας τηλέφωνο όταν τον επισκέπτεστε. Τα cookies διευκολύνουν τον χρήστη που επισκέπτεται τον ιστότοπο και δίνουν την δυνατότητα στο www.vagionas.gr να παρέχει καλύτερο επίπεδο υπηρεσιών. Εάν ο χρήστης το επιθυμεί, μπορεί να σβήσει ή να απενεργοποιήσει τα cookies. Ωστόσο, μερικές υπηρεσίες του www.vagionas.gr ενδέχεται να μην λειτουργούν εάν o χρήστης δεν αποδεχθεί την χρήση τους ή αν ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησής του (browser) κατά τρόπο τέτοιο που να μην δέχεται cookies.
2. Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων, όπως και η πνευματική ιδιοκτησία του πηγαίου κώδικα, η οποία ανήκει στην εταιρεία που έχει κατασκευάσει τον παρόντα Ιστότοπο), όλο το περιεχόμενο του Ιστοτόπου που –ενδεικτικά – περιλαμβάνει πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, κείμενα, φωτογραφίες, σχέδια, προγράμματα, λογότυπα κ.λ.. αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Γεωργίου Βαγιωνά.
3. Οι παραπάνω όροι ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση. Ο επισκέπτης οφείλει να ελέγχει τακτικά για τυχόν τροποποίησή τους.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Το Πολιτικό Γραφείο του Βουλευτή Γεωργίου Βαγιωνά επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που περιέρχονται σε αυτό, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679.

Ειδικότερα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα τα οποία παρέχονται από τους χρήστες με τη θέλησή τους. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας για τους σκοπούς αποστολής ενημερωτικού υλικού του Πολιτικού Γραφείου, δελτίων τύπου, ανακοινώσεων, newsletters, προσκλήσεων και άλλων αποστολών και κλήσεων συναφών με την πολιτική δραστηριότητα του Βουλευτή, ενώ είναι δυνατό να τύχουν επεξεργασίας και για στατιστικούς λόγους. Τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρούνται από το Πολιτικό Γραφείο καθ’ όλη τη διάρκεια της πολιτικής δραστηριότητας του Βουλευτή Γεωργίου Βαγιωνά, εκτός εάν ζητήσετε τη διαγραφή τους.

Η προστασία, επεξεργασία και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων του χρήστη του δικτυακού τόπου www.vagionas.gr διέπεται, επίσης, από τους όρους και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

Έχετε δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή να ζητήσετε την διόρθωση ή την διαγραφή των δεδομένων σας. Επιπλέον έχετε δικαίωμα στην εναντίωση, στην ενημέρωση, στην πρόσβαση, στην φορητότητα και στον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα σας δεν διατίθενται και δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, που δε συνδέονται με το Πολιτικό Γραφείο, χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας.

Για την πληρέστερη ενημέρωση για τα δικαιώματά σας μπορείτε να συμβουλευτείτε το πλήρες κείμενο του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

Το Πολιτικό Γραφείο του Βουλευτή Γεωργίου Βαγιωνά χρησιμοποιεί τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου για να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα σας από οιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, εσφαλμένη χρήση, γνωστοποίηση, απώλεια ή καταστροφή.

Για οποιαδήποτε απορία έχετε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή για να ασκήσετε κάποιο από τα ανωτέρω δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνείτε στο giorgos@vagionas.gr

Επειδή η παρούσα ενημέρωση και οι εμπεριεχόμενοι σε αυτή όροι προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να τροποποιηθούν, οι χρήστες πρέπει τακτικά να ενημερώνονται για το περιεχόμενο της παρούσας και να ελέγχουν για τυχόν αλλαγές.